Kersti Laanmaa

Minu esimesed keraamilised tööd, loomaplastika, valmisid kunstiringis Tartus. Ka peale ERKI lõpetamist oli tellitud metsseafiguur see, mis andis mulle julguse asuda vabakutselise keraamiku teele.
Suur osa mu loomingust on praegugi seotud loomade teemaga.
Lisaks on mind alati köitnud keraamika tehnoloogia – erinevad savimassid, glasuurid ja põletused.