Rave Puhm

Savi ja keraamika on olnud minu elus nii kaua kui kaugele ma end mäletan – läbi minu ema keraamikakunstnik Aino Arumäe. Aastast 2000 olen ka mina valinud keraamikakunstniku tee.

Olen osalenud erinevatel näitustel aastast 2002 Eestis, Soomes, Ungaris, Austrias, Saksamaal, Belgias, Taanis, Lätis, sümpoosionidel ja töötubades Eestis, Soomes, Ungaris, Austrias.

EKerL ja EKL liige.